<ul id="egfef"></ul><strike id="egfef"></strike>

   <keygen id="egfef"></keygen><legend id="egfef"></legend>
    <section id="egfef"><button id="egfef"></button></section><noscript id="egfef"><section id="egfef"></section></noscript>

    <area id="egfef"><meter id="egfef"></meter><textarea id="egfef"><samp id="egfef"></samp></textarea></area>
     <ul id="egfef"></ul><strike id="egfef"></strike>

     <keygen id="egfef"></keygen><legend id="egfef"></legend>
      <section id="egfef"><button id="egfef"></button></section><noscript id="egfef"><section id="egfef"></section></noscript>

      <area id="egfef"><meter id="egfef"></meter><textarea id="egfef"><samp id="egfef"></samp></textarea></area>
     1. 迅雷彩票网
      • 注射用盐酸克林霉素
      • 注射用胸腺法新
      • 注射用左卡尼汀
      • 注射用胸腺五肽
      • 注射用氢溴酸高乌甲素
      联系方式

      邮箱:furuyuan@hnsp.com

      电话:0898-68635601

      传真:0898-68652226

      序号 姓名 职务 出生年份 学历
      1 王成栋 董事长 1953 本科
      2 Wang Yingpu(王荧璞) 副董事长 1981 硕士
      3 袁剑琳 董事,副总经理 1973 本科
      4 董万程 独立董事 1967 硕士
      5 商小刚 独立董事 1980 本科
      6 王红雨 监事会主席 1970 本科
      7 符斌 监事 1976 本科
      8 周云 监事 1982 本科
      9 Li Jianming(李建明) 总经理 1956 博士
      10 张巍 副总经理 1956 博士
      11 于晓风 副总经理、董事会秘书 1974 本科
      12 王旭光 财务总监 1968 本科
               
               
               
       

      迅雷彩票网 |迅雷彩票联盟网 |迅雷彩票平台 | |手机版 | | 匍京彩票平台|大众彩票手机版|M5彩票注册|盛彩彩票网|帝豪2彩票|49彩票官网|